Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Kurskod: FORFOD0 Poäng: 200

Kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .