Fordons- och transportbranschen

Ämneskod: FOR

Ämnet fordons- och transportbranschen behandlar olika yrken inom fordons- och transportbranschen och hur de särskiljs och organiseras. Det behandlar även de specifika krav på kunskaper som gäller inom de olika yrkena. Ämnet ger en introduktion till arbetsuppgifter inom fordons- och transportbranschens yrkesområden. I ämnet behandlas yrkesspecifika begrepp och metoder.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fordons- och transportbranschen ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av fordons- och transportbranschens roll i samhället och vad det innebär att arbeta inom de olika branscherna. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de yrkesområden som finns inom branscherna och de villkor som gäller för de olika yrkesområdena. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som skapar förutsättningar för ett aktivt yrkesval och förståelse av hur de olika yrken som finns inom branscherna samverkar. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om krav på säkerhet, miljö och kvalitet inom branscherna. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om regler i trafiken samt om riskfaktorer och mänskliga faktorer i trafiken.

Undervisningen ska betona ett undersökande och problemlösande arbetssätt och ta sin utgångspunkt i verklighetsliknande situationer.

Undervisningen i ämnet fordons- och transportbranschen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om branschernas verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
  2. Kunskaper om medarbetarens roll.
  3. Förmåga att utföra kontroll och underhåll av fordon.
  4. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar branscherna.
  6. Förmåga att bedöma olika typer av trafiksituationer utifrån hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar i trafiken.

Kurser i ämnet

  • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .