Fotografisk bild 2

Kurskod: FOAFOT52 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .