Fotografisk bild

Ämneskod: FOA

Ämnet fotografisk bild behandlar den fotografiska bildens funktion och användningsområden i olika sammanhang. Ämnet handlar om att skapa betydelser och kommunicera med hjälp av bilder. I ämnet behandlas den fotografiska bildens estetik, villkoren för bildpublicering och fotografiets historia.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fotografiska bilders funktion och användningsområden samt förmåga att fotografera. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av fotografiska bilder och deras budskap samt om fotografiets historiska utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika uttrycksmedel i fotografiska bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kommunicerar budskap samt förmåga att tolka egna och andras bilder.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniker och material för framställning av fotografiska bilder. Den fotografiska gestaltningen omfattar ett flertal tekniker, såväl hantverksmässiga som digitala. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta kreativt, idérikt och med ett personligt uttryck. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att framställa fotografiska bilder med hjälp av olika tekniker och material.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etik i samband med bildframställning.

Ett undersökande och laborativt arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över samt samtala om värdegrundsfrågor inom området.

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om den fotografiska bildens funktion och användningsområden.
  2. Förmåga att tolka olika typer av fotografiska bilder och deras budskap.
  3. Förmåga att framställa fotografiska bilder med olika tekniker och material.

Kurser i ämnet

  • Fotografisk bild 1, 100 poäng.
  • Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fotografisk bild 1 FOAFOT51 100
Fotografisk bild 2 FOAFOT52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .