Manus för film och tv

Kurskod: FILMAN0 Poäng: 100

Kursen manus för film och tv omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .