Film- och tv-produktion

Ämneskod: FIL

Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala tekniken har förändrat såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya distributionsformer för rörliga bilder. Detta innebär en ständig förändring och utveckling av olika roller inom produktionsarbetet och alla led i produktionsprocessen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dramaturgi och berättarkomponenter för olika typer av film- och tv-produktioner. I detta ingår flera uttrycksformer, till exempel rörliga bilder, ljud och grafik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för att skapa olika typer av film- och tv-produktioner som är anpassade till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att gestalta idéer och genomföra en produktion. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga till kreativt berättande och förmåga att utveckla sitt bildspråk.

Film- och tv-produktion sker ofta i grupp och under tidspress. Därför ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, planera, lösa problem och organisera arbetsuppgifter. För att snabbt och tydligt kunna kommunicera i produktionsarbetet ska eleverna ges möjlighet att använda fackspråk. Arbetet med olika produktioner ska också ge eleverna möjlighet att utveckla analysförmåga, att se alternativa lösningar och att ta ansvar för förbättringar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att producera dokumentärer, reklam, musikvideor, olika typer av tv-program och fiktivt drama. Metoder för analys, kvalitetsbedömning, diskussion och källkritisk prövning i arbetet med film- och tv-produktioner ska också användas i undervisningen. Eftersom produktioner sänds eller publiceras för en bred allmänhet ska undervisningen ge erfarenheter av olika publiksituationer.

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera film- och tv-produktioner från idé till färdig produktion med hjälp av modern teknik.
  2. Kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponeneter och dramaturgiska grepp som används i film- och tv-produktioner.
  3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna ramar.
  4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.
  5. Kunskaper om lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

Kurser i ämnet

  • Film- och tv-produktion 1, 100 poäng.
  • Film- och tv-produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
  • Filmproduktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.
  • Manus för film och tv, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
  • Tv-produktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 100
Film- och tv-produktion 2 FILFIL02 100
Filmproduktion FILFIL0 100
Manus för film och tv FILMAN0 100
Tv-produktion FILTVP0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .