Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll

Kurskod: FATBYG5 Poäng: 100

Kursen fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll omfattar punkterna 1–2 och 4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .