Fastighetsskötsel

Ämneskod: FAT

Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat arbetssätt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om skötsel och underhåll av fastigheter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om fastigheters inre och yttre miljö samt om olika arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av fastigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkesrollen och ett serviceinriktat förhållningssätt. Arbete med fastighetsskötsel innehåller ofta service till hyresgäster och där är mötet med människor viktigt. Undervisningen ska därför leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel på ett säkert och serviceinriktat sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, verktyg och annan teknisk utrustning som används inom fastighetsskötsel samt om säkerhetsföreskrifter och skyddsutrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om skötsel och underhåll av den tekniska utrustningen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla kunskaper om arbetsmiljö inom fastighetsskötsel.

Fältstudier samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att reflektera över och samtala om brandskydd och elsäkerhet. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och samtala om innebörden av ett serviceinriktat förhållningssätt.

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om fastigheters inre och yttre miljö samt om underhålls- och reparationsarbete.
  2. Förmåga att använda, sköta och underhålla material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnadsunderhåll på ett säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Fastighetsskötsel, 200 poäng.
  • Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100 poäng.
  • Fastighetsskötsel – inre miljö, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fastighetsskötsel FATFAT5 200
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll FATBYG5 100
Fastighetsskötsel – inre miljö FATINR5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .