Informationsteknik i fastighetsförvaltning

Kurskod: FAFINF0 Poäng: 100

Kursen informationsteknik i fastighetsförvaltning omfattar punkterna 4–6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .