Fastighetsförvaltning

Ämneskod: FAF

Ämnet fastighetsförvaltning behandlar hur man planerar, utför och följer upp underhåll av fastigheter samt upprätthåller ett boende och brukande av god kvalitet. I ämnet behandlas service, teknik, ekonomi, administration, kommunikation och regelverk inom fastighetsområdet.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter som förekommer inom fastighetsförvaltning. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsfrågor, avfallsfrågor, energifrågor och administration samt om lagar och andra bestämmelser. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering samt om brandrisk och brandskydd.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bemöta och kommunicera med ägare, brukare och hyresgäster i olika typer av fastigheter samt att reflektera över sin egen kommunikation. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera information med modern utrustning.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda modern digital utrustning och programvara för driftövervakning av fastighetsanläggningar samt för övervakning av olika ytor och utrymmen. Undervisningen ska genomföras så att det praktiska arbetet med digital utrustning kopplas samman med teoretiska kunskaper.

Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fastighetsjuridik, säkerhetsfrågor och riskhantering inom fastighetsområdet.
 2. Kunskaper om fastighetsförvaltningens tekniska och ekonomiska förutsättningar och generella energibesparingsåtgärder.
 3. Kunskaper om regler för avfallshantering, återvinning och renhållning.
 4. Förmåga att använda modern digital utrustning för att övervaka, kommunicera samt ta emot, hämta och söka information.
 5. Förmåga att använda modern och aktuell programvara.
 6. Kunskaper om etiska och datarättsliga frågor.
 7. Förmåga att reflektera över sitt eget och andra människors sätt att kommunicera.
 8. Kunskaper om kommunikationens komplexitet utifrån sociala och kulturella faktorer.
 9. Förmåga att i tal och skrift informera individer och olika målgrupper, att samverka med andra samt att dokumentera sitt arbete.

Kurser i ämnet

 • Fastighetsförvaltning, 100 poäng.
 • Fastighetskommunikation, 100 poäng.
 • Informationsteknik i fastighetsförvaltning, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100
Fastighetskommunikation FAFFAT0 100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning FAFINF0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .