Estetisk kommunikation 2

Kurskod: ESIEST52 Poäng: 100

Kursen estetisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1–4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .