Estetisk kommunikation

Ämneskod: ESI

Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som förs fram i kulturlivet, i medierna och människor emellan. I ämnet ingår metoder och tekniker för kommunikation med olika estetiska uttrycksformer.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation via olika estetiska uttrycksformer samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom estetiska och skapande verksamheter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika estetiska uttrycksformer samt om relationen mellan utövarens avsikt att beröra och mottagarens tolkning och förståelse av budskapet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att se och tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och tekniker som används inom olika estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta kreativt, idérikt och med ett personligt uttryck. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att experimentera och pröva olika uttryck och uttrycksformer. Det kan handla om att arbeta med en produktion från idé till färdig gestaltning men också om ett estetiskt inslag i en verksamhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom estetiska och skapande verksamheter.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om verksamheter med arbetsuppgifter inom det estetiska området. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi samt arbetsmiljö och säkerhet inom verksamhetsområdet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etiska frågeställningar i samband med estetisk kommunikation.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om hur estetiska uttryck kan beröra och påverka människor samt hur uttrycken kan bidra till tankefrihet, yttrandefrihet, nyskapande och utveckling.

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer.
  2. Förmåga att tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation.
  3. Förmåga att använda metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng.
  • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Estetisk kommunikation 1 ESIEST51 100
Estetisk kommunikation 2 ESIEST52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .