Estetisk kommunikation 1

Kurskod: ESIEST51 Poäng: 100

Kursen estetisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .