El- och hybridfordon 2

Kurskod: ELCELO02 Poäng: 100

Kursen el- och hybridfordon 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .