El- och hybridfordonsteknik

Ämneskod: ELC

Ämnet el- och hybridfordonsteknik behandlar funktion samt felsökning och enklare reparationer av el- och hybridfordons elektriska framdrivningssystem. Ämnet behandlar även elsäkerhet vid arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet el- och hybridfordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika el- och hybridfordons framdrivningssystem samt om elarbete och elsäkerhet. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra felsökning och enklare reparationer. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet el- och hybridfordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om elarbete och elsäkerhet samt de risker som finns i samband med arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.
  2. Kunskaper om olika el- och hybridfordonssystem samt deras olika komponenter och hur de samverkar.
  3. Förmåga att genomföra service och underhåll av olika el- och hybridfordonssystem.
  4. Förmåga att genomföra felsökning och diagnostisering av samt enklare reparationer i olika el- och hybridfordonssystem.
  5. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
  6. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med felsökning och enklare komponentbyten.
  7. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
  8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

  • El- och hybridfordon 1, 100 poäng.
  • El- och hybridfordon 2, 100 poäng, som bygger på kursen el- och hybridfordon 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
El- och hybridfordon 1 ELCELO01 100
El- och hybridfordon 2 ELCELO02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .