Djur för forskningsändamål

Kurskod: DJFDJU0 Poäng: 200

Kursen djur för forskningsändamål omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper om hantering och skötsel av djur.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .