Djur för forskningsändamål

Ämneskod: DJF

Ämnet djur för forskningsändamål behandlar skötsel av djur och anläggningar som används för forskningsändamål. Ämnet behandlar också djurens betydelse i ekosystemen. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning av olika slag.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet djur för forskningsändamål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur för forskningsändamål. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur för forskningsändamål med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur för forskningsändamål samt kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos djur för forskningsändamål samt hur man minimerar påverkan på miljön. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med djur för forskningsändamål.

Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk utrustning som används för forskningsändamål. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om etologi.

Undervisningen i ämnet djur för forskningsändamål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om djurarter som används för forskningsändamål och om deras betydelse för forskning samt om dessa djurarters betydelse för människan.
  2. Kunskaper om etologi i samband med djurhållning.
  3. Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering.
  4. Förmåga att sköta och hantera djur för forskningsändamål på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens och verksamhetens behov.
  5. Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
  6. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
  7. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren.
  8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med djur för forskningsändamål.

Kurser i ämnet

  • Djur för forskningsändamål, 200 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Djur för forskningsändamål DJFDJU0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .