Digitalt skapande

Kurskod: DIIDIG5 Poäng: 100

Kursen digitalt skapande omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .