Digitalt skapande

Ämneskod: DII

Ämnet digitalt skapande behandlar digitala verktyg för att skapa, gestalta och kommunicera olika former av estetiska uttryck. Ämnet handlar om de tekniker som används inom området samt om hur bild, ljud och rörelse samverkar med varandra. I ämnet ingår lagar och andra bestämmelser samt etiska frågeställningar i samband med digitalt skapande.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala verktyg samt förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med hjälp av dessa. Det kan handla om att framställa olika former av presentationer, till exempel en naturupplevelse eller en produkt. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hårdvara och programvara för digitalt skapande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tekniker samt om hur bild, ljud och rörelse samverkar i digitala produktioner. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den digitala skapandeprocessen från idé till färdig produkt samt om hur digitala produktioner sprids. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utforma och presentera digitala produktioner.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etik i samband med digitalt skapande.

Fältstudier, skapande arbete och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om egna och andras skapade produkter samt om etiska frågeställningar i samband med digitalt skapande.

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om digitala verktyg samt tekniker för att skapa och gestalta olika estetiska uttryck.
  2. Förmåga att skapa och gestalta estetiska uttryck med digital teknik.
  3. Förmåga att presentera digitala produktioner.

Kurser i ämnet

  • Digitalt skapande, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Digitalt skapande DIIDIG5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .