Marken och växternas biologi

Kurskod: BIAMAR5 Poäng: 100

Kursen marken och växternas biologi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .