Biologi – naturbruk

Ämneskod: BIA

Ämnet biologi – naturbruk behandlar den biologi som har betydelse för arbete med växter och djur inom naturbruk. I ämnet ingår naturbrukets påverkan på ekosystemen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet biologi – naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om växternas och djurens biologi. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om växters och djurs byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser samt om djurs beteenden. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om markens och olika jordars egenskaper. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om mikroorganismer och deras betydelse inom naturbruket. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar biologisk förståelse för arbete inom naturbruk.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om energiomsättning hos växter och djur samt om kretslopp i mark, vatten och luft. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om biologisk mångfald och om naturbrukets påverkan på ekosystemen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturen kan brukas på ett miljövänligt och resurssnålt sätt.

Fältstudier, observationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera kring och samtala om naturbrukets påverkan på ekosystemen samt om biologisk mångfald.

Undervisningen i ämnet biologi – naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att identifiera olika växt- och djurarter inom naturbruket.
  2. Kunskaper om växter och djur samt förståelse av deras livsprocesser.
  3. Kunskaper om markens och olika jordars egenskaper.
  4. Kunskaper om mikroorganismer och förståelse för deras betydelse inom naturbruket.
  5. Förståelse av sambanden i naturen.

Kurser i ämnet

  • Biologi – naturbruk, 100 poäng.
  • Djurens biologi, 100 poäng.
  • Marken och växternas biologi, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Biologi – naturbruk BIABIO5 100
Djurens biologi BIADJU5 100
Marken och växternas biologi BIAMAR5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .