Kustnavigation och säkerhet

Kurskod: BATKUS0 Poäng: 100

Kursen kustnavigation och säkerhet omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .