Båtkunskap

Ämneskod: BAT

Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på miljön.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra olika typer av båtar och skepp på ett säkert och sjömannamässigt sätt. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i navigation och om de regler som gäller till sjöss. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om förebyggande säkerhetsåtgärder samt om åtgärder vid brand, överlevnad och olycksfall. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur båtlivet påverkar vatten- och djurliv samt kunskap om de särskilda krav på miljöhänsyn som ställs inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika fartygs egenskaper och användningsområden.
  2. Förmåga att hantera och framföra båtar på ett sjömannamässigt och säkerhetsmedvetet sätt, samt med hänsyn till miljön.
  3. Förmåga att hantera och framföra skepp med hänsyn till deras maskinstyrka och manöversystem.
  4. Kunskaper om sjövägsregler och navigation för framförande av fartyg.
  5. Kunskaper om förebyggande säkerhetsåtgärder samt förmåga att vidta rätt åtgärd vid brand, olycksfall och överlevnad.
  6. Förmåga att agera i olika situationer på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

  • Skärgårdsnavigation, 100 poäng.
  • Kustnavigation och säkerhet, 100 poäng, som bygger på kursen skärgårdsnavigation.

Kurser

Namn Kod Poäng
Skärgårdsnavigation BATSKA0 100
Kustnavigation och säkerhet BATKUS0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .