Anatomi och fysiologi 2

Kurskod: ANOANA02 Poäng: 50

Kursen anatomi och fysiologi 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .