Anatomi och fysiologi

Ämneskod: ANO

Ämnet anatomi och fysiologi grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi. Ämnet behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt läkemedel.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet anatomi och fysiologi ska syfta till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människans normala fysiska utveckling från befruktning till livets slut.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi vilket bidrar till kommunikativ förmåga inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om läkemedel och deras användningsområden samt förmåga att utföra enklare form av läkemedelsberäkning och att göra rimlighetsbedömningar av resultaten.

Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanliga mikroorganismer och hur de sprids samt kunskaper om hur man förhindrar smittspridning. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om hur kroppens försvarssystem fungerar.

Undervisningen i ämnet anatomi och fysiologi ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar.
  2. Kunskaper om människans normala fysiska utveckling.
  3. Förmåga att använda medicinsk terminologi.
  4. Kunskaper om vanliga läkemedels användningsområden, administreringssätt samt förmåga att utföra enklare läkemedelsberäkning.
  5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser kopplade till läkemedel.
  6. Kunskaper om mikroorganismer och hur de sprids, smittförebyggande åtgärder samt kunskaper om kroppens försvarssystem.

Kurser i ämnet

  • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng.
  • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng, som bygger på kursen anatomi och fysiologi 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01 50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02 50

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .