Anatomi och fysiologi 1

Kurskod: ANOANA01 Poäng: 50

Kursen anatomi och fysiologi 1 omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .