Geografi 1

Kurskod: GEGGEO51 Poäng: 100

Kursen geografi 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .