Geografi

Ämneskod: GEG

Ämnet geografi behandlar människors livsmiljöer, naturmiljöer och samhällen samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas frågor om hållbar utveckling. Ämnet behandlar också människans behov av att upptäcka samt förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar samt vilka konsekvenser detta får för naturen och människors levnadsvillkor.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om jordens resurser och jordens varierande livsmiljöer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att diskutera och reflektera över hur människor i sin vardag kan bidra till en hållbar utveckling samt hur jordens resurser används och fördelas.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om världskartan, viktiga namn samt läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig i världen. Undervisningen ska vidare leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker.

Fältstudier, exkursioner, laborationer och övningar ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att samtala om samt reflektera över jordens resurser, människors livsmiljöer och en hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om sambanden mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
  2. Förmåga att reflektera över hur människor i sin vardag kan bidra till en hållbar utveckling.
  3. Förmåga att reflektera över hur jordens resurser används och fördelas.
  4. Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker för att orientera sig i samt undersöka omvärlden.

Kurser i ämnet

  • Geografi 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Geografi 2, 100 poäng, som bygger på kursen geografi 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Geografi 1 GEGGEO51 100
Geografi 2 GEGGEO52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .