Nya namn på skolformer

Sedan juli gäller nya bestämmelser i skollagen som innebär namnbyte på flera skolformer. Detta återspeglas nu på betygskriterier.se.

Ändringarna i skollagen gäller sedan den 2 juli 2023.

Ändringarna i korthet

Ändringarna innebär att

  • grundsärskolan har bytt namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan har bytt namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå har bytt namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning har ersatts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola har tagits bort.

Även elevens val har tagits bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden. 

Källa: Skolverket - Nya namn på vissa skolformer och stärkt utbildning (2023-09-07)

Hur påverkas betygskriterier.se?

I korthet påverkar detta sidan genom följande namnbyten:

  • Gymnasiesärskolan → blir Anpassad gymnasieskola
  • Särvuxgymnasial → blir Anpassad komvux (komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå)

Gymnasieskolan och Komvux har alltså inte påverkats. Liksom tidigare är ämnes- och kursinnehållet för Gymnasieskolan och Anpassad gymnasieskola i stort den samma, liksom för Komvux och Anpassad komvux.

Befintliga länkar eller sparade betygsmatriser har inte påverkats av ändringen.

Läs mer på om de nya bestämmelserna på skolverkets hemsida.

Publicerad .
Senast ändrad .