VVS – installation

Ämneskod: VVI

Ämnet VVS – installation behandlar uppbyggnad och funktion av värme- och sanitetstekniska installationer i byggnader och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet och yrkesmässighet inom VVS. Branschens tekniska utveckling och betydelsen av en hållbar utveckling behandlas också.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet VVS – installation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om värme- och sanitetstekniska installationer och deras konstruktioner. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i att hantera material och utrustning samt att arbeta i enlighet med regler för miljö och säkerhet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper i att förebygga och hantera brand i den egna arbetsmiljön.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda ritningar, instruktioner och arbetsbeskrivningar samt utveckla kunskaper om gällande bygglagstiftning och branschregler.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i sammanfogningstekniker av permanenta och demonterbara fogar samt förband för rör och tillhörande utrustning.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar servicekänsla i yrkesutövandet och kunskaper i entreprenörskap. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkesetik och installationernas estetiska utformning.

Genom ett problemlösande arbetssätt och praktiskt laborativa övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta ansvarsfullt, individuellt och i samarbete med andra. Undervisningen ska genomföras så att de praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas samman.

Undervisningen i ämnet VVS – installation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika energianläggningars uppbyggnad och funktion samt miljökrav som gäller för dessa.
 2. Kunskaper om byggprocessen.
 3. Förmåga att planera och utföra installationsarbeten utifrån lagar och andra bestämmelser och fastställda kvalitetskrav.
 4. Förmåga att använda ritningar med tillhörande handlingar.
 5. Kunskaper om komponenter och apparater samt om material och metoder för sammanfogning enligt standarder och myndighetskrav.
 6. Kunskaper om olika medier i VVS-system.
 7. Kunskaper om nya och beprövade produkter och material samt förmåga att utföra reparationer, service och underhåll på system och installationer.
 8. Förmåga att bemöta och kommunicera med andra.
 9. Förmåga att utföra kontroller samt att värdera och dokumentera sitt arbete.
 10. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kurser i ämnet

 • Entreprenadteknik, 100 poäng.
 • Sanitetsteknik 1, 100 poäng.
 • Sanitetsteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen sanitetsteknik 1.
 • VVS-teknik, 200 poäng, som bygger på kursen sanitetsteknik 2 och kursen värmeteknik 2.
 • VVS svets och lödning rör, 100 poäng.
 • VVS gassvetsning rör, 100 poäng, som bygger på kursen VVS svets och lödning rör.
 • Värmeteknik 1, 100 poäng.
 • Värmeteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen värmeteknik 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Entreprenadteknik VVIENT0 100
Sanitetsteknik 1 VVISAN01 100
Sanitetsteknik 2 VVISAN02 100
VVS-teknik VVIVVT0 200
VVS svets och lödning rör VVIVVS0 100
VVS gassvetsning rör VVIVVG0 100
Värmeteknik 1 VVIVAR01 100
Värmeteknik 2 VVIVAR02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .