Visuell kommunikation

Ämneskod: VIS

Ämnet visuell kommunikation är ett aktualitetsämne som behandlar samhällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens massproducerade och massdistribuerade bilder. Ämnet behandlar även hur fotografier och rörliga bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras det system av tecken och symboler som bär bilders budskap.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur könsroller, samhällsutveckling, religion, politik och kulturer har presenterats visuellt genom historien. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om bildens språkliga dimensioner och hur visuella uttryck skapar mening.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av både avsändarens och betraktarens perspektiv vid visuell kommunikation. Bilden och den visuella kommunikationen i media påverkar vår uppfattning om oss själva, våra medmänniskor och omvärlden. Undervisningen ska därför behandla avläsning, analys och tolkning av visuellt kanaliserade budskap och hur de presenteras. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om bildens estetik, hur färg och form påverkar betraktandet och bildens förmåga att interagera med ljud.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda modeller och begrepp för bildanalys och bildtolkning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att praktiskt arbeta med fotografiets och den rörliga bildens uttryck och kommunikativa möjligheter i samband med framställning av bilder för olika sammanhang. Eleverna ska även ges möjlighet att undersöka hur samverkan mellan bilder, texter och formgivning kan förstärka budskap och upplevelser.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om fotografiets och den rörliga bildens funktioner i olika samhällen och tider.
  2. Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.
  3. Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att förmedla betydelser samt hur dessa betydelser uppfattas utifrån betraktares förkunskaper och värderingar.
  4. Kunskaper om bildteoretiska begrepp, teorier och modeller.
  5. Färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer av visuella budskap.

Kurser i ämnet

  • Visuell kommunikation, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Visuell kommunikation VISVIS0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .