Verkstadsteknik

Ämneskod: VES

Ämnet verkstadsteknik behandlar bearbetning och sammanfogning av olika material. Ämnet handlar om tekniker och utrustning som används för att bearbeta och sammanfoga material. I ämnet ingår också skötsel och underhåll av verkstadsteknisk utrustning.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet verkstadsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om skärande bearbetning och sammanfogning av material samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom dessa områden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de tekniker och metoder som används för att bearbeta och sammanfoga olika material. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material och den tekniska utrustningens funktion, konstruktion och användningsområden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och underhålla samt utföra funktions- och säkerhetskontroller av den tekniska utrustningen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skärande bearbetning och sammanfogning av material samt förmåga att sköta och underhålla material och utrustning på ett säkert sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt om hållbar utveckling. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Praktiskt arbete, ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet att samtala om resultat och kvalitet på genomfört arbete.

Undervisningen i ämnet verkstadsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om material, tekniker och verkstadsteknisk utrustning.
  2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom sammanfogning och bearbetning av material på ett säkert sätt.
  3. Förmåga att sköta och underhålla material och verkstadsteknisk utrustning på ett säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Verkstadsteknik – grund, 100 poäng.
  • Sammanfogningsteknik 1, 100 poäng, som bygger på verkstadsteknik – grund.
  • Sammanfogningsteknik 2, 100 poäng, som bygger på sammanfogningsteknik 1.
  • Skärande bearbetning 1, 100 poäng, som bygger på verkstadsteknik – grund.
  • Skärande bearbetning 2, 100 poäng, som bygger på skärande bearbetning 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Verkstadsteknik – grund VESVER5 100
Sammanfogningsteknik 1 VESSAM51 100
Sammanfogningsteknik 2 VESSAM52 100
Skärande bearbetning 1 VESSKA51 100
Skärande bearbetning 2 VESSKA52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .