Ventilation – plåtslageri

Ämneskod: VEL

Ämnet ventilation – plåtslageri behandlar tillverkningen av ventilationstekniska komponenter och detaljer samt vilken funktion dessa har i ventilationstekniska system.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ventilation – plåtslageri ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra ventilationsplåtslageriarbeten. Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ritningsläsning.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande vid ventilationsplåtslageri samt förmåga att reflektera över attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet ventilation – plåtslageri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar av arbetsuppgifterna.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
 7. Förmåga att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 8. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 9. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i byggbranschen.
 10. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 • Ventilationsplåtslageri 1, 100 poäng. Betyg i kursen ventilationsplåtslageri 1 i ämnet ventilation – plåtslageri kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ventilationsplåtslageri 1 i ämnet ventilationsplåtslageri.
 • Ventilationsplåtslageri 2, 200 poäng, som bygger på kursen ventilationsplåtslageri 1. Betyg i kursen ventilationsplåtslageri 2 i ämnet ventilation – plåtslageri kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ventilationsplåtslageri 2 i ämnet ventilationsplåtslageri.

Kurser

Namn Kod Poäng
Ventilationsplåtslageri 1 VELVET01 100
Ventilationsplåtslageri 2 VELVET02 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .