Verkstad – spårfordon

Ämneskod: VEA

Ämnet verkstad – spårfordon behandlar enklare arbetsuppgifter i verkstäder avsedda för arbete med spårfordon.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet verkstad – spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vanligt förekommande arbetsuppgifter i en spårfordonsverkstad och att utveckla en förståelse för hela verkstaden som arbetsplats, dess verksamheter, arbetsmiljöer och risker.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utifrån instruktioner, scheman och ritningar utföra arbeten på ett ansvarsfullt sätt, såväl enskilt som i grupp. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om vikten av struktur och ordning på arbetsplatsen och förståelse för den strategiska betydelsen av optimalt verkstadsarbete. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar färdigheter i att hantera material, verktyg och utrustning i en spårfordonsverkstad i enlighet med miljöbestämmelser, regelverk för arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att genom ett undersökande arbetssätt utveckla kunskaper och färdigheter i att utföra mindre arbeten på elektrisk och mekanisk utrustning samt att reflektera över verktygs användbarhet och den genomförda arbetsinsatsen.

Undervisningen i ämnet verkstad – spårfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera och utföra elarbete och mekaniskt arbete i en spårfordonsverkstad.
  2. Förmåga att ändamålsenligt välja, använda och vårda maskiner, verktyg, instrument och material.
  3. Förmåga att använda ritningar, scheman, standarder samt instruktioner och manualer i arbetet.
  4. Kunskaper om och förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

  • Verkstad – spårfordon, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Verkstad – spårfordon VEAVER0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .