Växtkunskap

Ämneskod: VAX

Ämnet växtkunskap behandlar de växter som används i olika trädgårdsmiljöer såväl utomhus som inomhus. I ämnet ingår artkunskap, växternas funktion och behov av skötsel i olika miljöer samt växtkvalitet. Ämnet handlar också om växternas byggnad och livsprocesser.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om trädgårdsväxter och deras användningsområden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om växternas byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om växtkvalitet och om bestämmelser i samband med handel med växter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera, beskriva och namnge växter med hjälp av yrkesmässiga termer. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med växter på ett yrkesmässigt sätt. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kombinera och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt med hänsyn till estetiskt uttryck och ekonomi.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att kombinera, arrangera och sköta trädgårdsväxter.

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att identifiera och namnge trädgårdsväxter.
  2. Kunskaper om växternas byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser.
  3. Förmåga att arbeta med växter samt bedöma växters kondition och kvalitet.
  4. Förmåga att välja växter för olika miljöer och funktioner.

Kurser i ämnet

  • Växtkunskap 1, 100 poäng.
  • Växtkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtkunskap 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Växtkunskap 1 VAXVAX51 100
Växtkunskap 2 VAXVAX52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .