Växtodling 1

Kurskod: VAOVAT01 Poäng: 100

Kursen växtodling 1 omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter och använda teknisk utrustning.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .