Drift, underhåll, säkerhet och miljö

Kurskod: VAEDRT0 Poäng: 200

Kursen drift, underhåll, säkerhet och miljö omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .