Utställningsdesign 2

Kurskod: UTSUTS02 Poäng: 100

Kursen utställningsdesign 2 omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .