Underhållsteknik – flyg

Ämneskod: UND

Ämnet underhållsteknik – flyg behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete som flygmekaniker med service och underhåll inom det flygtekniska området.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet underhållsteknik – flyg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniskt underhåll, mätmetoder samt olika metoder att reparera luftfartyg. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande material och deras användning i luftfartyg. Undervisningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för vikten av gällande regelverk, samarbete och kommunikation som krävs inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstruerats så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Eleverna ska dessutom ges möjlighet att utveckla förmågan att arbeta på ett miljö-, kvalitets- och rättssäkert sätt.

Undervisningen i ämnet underhållsteknik – flyg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla luftfartyg.
  2. Förmåga att utföra service och underhåll av luftfartyg.
  3. Förmåga att utföra mätningar och rimlighetsuppskattningar, samt att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  4. Förmåga att utföra felsökning och reparation av luftfartyg.
  5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda fackspråk på såväl svenska som engelska.
  6. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

  • Flygunderhåll, 200 poäng.
  • Materiallära – flyg, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Flygunderhåll UNDFLY0 200
Materiallära – flyg UNDMAT0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .