Trädgårdsodling – grund

Kurskod: TROTRO5 Poäng: 100

Kursen trädgårdsodling – grund omfattar punkterna 1–3 och 5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .