Träningslära

Ämneskod: TRN

Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet träningslära ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor, individuellt och i grupp, i hälsofrämjande aktiviteter utifrån ett etiskt förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och behandla skador i samband med träning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om motionsmiljöers betydelse för motivation samt om förhållningssätt till träning.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur kroppsideal är kopplade till olika uppfattningar om kön och identitet. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera etiska frågor relaterade till träning och kroppsideal samt egna, andras och samhällets attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi.
  2. Kunskaper om näringsfysiologi.
  3. Kunskaper om samt förmåga att använda olika träningsmetoder.
  4. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera anpassade och målstyrda träningsprogram.
  5. Förmåga att förebygga och behandla skador och arbeta hälsofrämjande.
  6. Förmåga att diskutera egna, andras, samhällets och olika kulturers attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

Kurser i ämnet

  • Träningslära 1, 100 poäng.
  • Träningslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen träningslära 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Träningslära 1 TRNTRN01 100
Träningslära 2 TRNTRN02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .