Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon

Ämneskod: TRF

Ämnet trafikövervakning och signalsystem – spårfordon behandlar de datorbaserade system som kontrollerar och övervakar spårfordons trafikrörelser och säkerhet.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trafikövervakning och signalsystem – spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av hur systemen för trafikövervakning är uppbyggda och fungerar för spårfordon och trafikledning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av den kommunikationsplattform som förvaltar och kontrollerar informationsflödet inom övervakningssystemen och övriga system i spårfordon och dess trafikmiljö. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskap om de krav som ställs på övervakningssystemen för effektiv och tillförlitlig drift samt kunskap om de system som övervakar trafikrörelser.

Undervisningen i ämnet ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att hantera övervakningssystemen vid inträde och utträde från underhållsdepåer. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att planera och utföra underhåll på övervakningssystemens ingående delar i enlighet med säkerhetsföreskrifter.

Undervisningen i ämnet trafikövervakning och signalsystem – spårfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av uppbyggnad och funktion hos trafikövervakningssystem för spårfordon, spår och signalsystem.
  2. Kunskap om övervakningssystemens säkerhet och tillförlitlighet.
  3. Kunskap om övervakningssystemens förebyggande och avhjälpande underhåll.
  4. Kunskap om övervakningssystemens ingående delar och komponenter.
  5. Kunskap om applikationsprogram i trafikövervakningssystem.
  6. Färdighet i att hantera och vårda verktyg och teknisk utrustning.
  7. Färdigheter i att tolka systemdokumentation, instruktioner och att dokumentera genomfört arbete.

Kurser i ämnet

  • Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon, 100 poäng, som bygger på kursen programmerbara datorsystem – spårfordon.

Kurser

Namn Kod Poäng
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon TRFTRA0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .