Truckteknik

Ämneskod: TRC

Ämnet truckteknik behandlar funktion hos, service, underhåll, inspektion, felsökning och reparationer av truckar inom truckkategorierna A och B samt olika tilläggsutrustningar och redskap.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet truckteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika truckar samt deras olika användningsområden. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att genomföra service, underhåll och inspektion av olika truckar, deras olika tilläggsutrustningar och redskap. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra enklare felsökning och reparationer.

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet truckteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika truckar, tilläggsutrustning och redskap samt deras olika system och komponenter och hur de samverkar.
  2. Förmåga att genomföra service, underhåll och inspektion av truckar, tilläggsutrustning och redskap.
  3. Förmåga att genomföra enklare felsökning, diagnostisering och reparationer av olika truckar, tilläggsutrustning och redskap samt deras olika system och komponenter.
  4. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
  5. Förmåga att använda manualer, scheman, digitala informationssystem i samband med service, underhåll, inspektion, felsökning och reparationer.
  6. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
  7. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

  • Truckteknik, 200 poäng, som bygger på kursen mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Truckteknik TRCTRU0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .