Tillverkningsunderlag 2

Kurskod: TILTIL02 Poäng: 100

Kursen tillverkningsunderlag 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .