Komponenter och system el

Kurskod: TEYKOM3 Poäng: 100

Kursen komponenter och system el omfattar punkterna 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .