Projektering VVS 2

Kurskod: TESPRO32 Poäng: 100

Kursen projektering VVS 2 omfattar punkterna 1, 3, 4, 7 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .