Projektering VVS 1

Kurskod: TESPRO31 Poäng: 100

Kursen projektering VVS 1 omfattar punkterna 1, 5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 8.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .