Komponenter och system VVS

Kurskod: TESKOP3 Poäng: 100

Kursen komponenter och system VVS omfattar punkterna 4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .