Teknik i vård och omsorg

Ämneskod: TEN

Ämnet har upphört men kan tillämpas på utbildning som påbörjats före 2021-06-30. Sammantagen bedömning gäller för all betygsättning efter den 1 juli 2022. Vid tillämpningen av ämnesplanen i sin upphävda lydelse ska ”kunskapskrav” ersättas av ”betygskriterier”. Vid tillämpning av ämnesplanen ska betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan A och C och betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan C och E.

Teknikutvecklingen har inneburit stora förändringar och framsteg inom vård- och omsorgsarbetet. Tekniska utrustningar, anpassningar och hjälpmedel har gett möjlighet till ökad självständighet, bättre medicinska utredningar och behandlingar och därmed en bättre livskvalitet för människor med sjukdomar eller funktionsnedsättning. Ämnet teknik i vård och omsorg behandlar teknisk utrustning i vård- och omsorgsarbete. Det har sin grund inom det tekniska området men vårdvetenskap och socialt arbete ingår också.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att inom vård och omsorg använda teknisk utrustning.

Teknikutvecklingen är en viktig förutsättning för att samhället ska klara av framtidens ökade vård- och omsorgsbehov. Därför ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att hantera en alltmer avancerad teknik inom vård och omsorg. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknisk utrustning i patientens och brukarens dagliga livsföring. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsföreskrifter som gäller för den tekniska utrustningen och förmåga att ge instruktioner om utrustningen till patienter och brukare.

Undervisningen i ämnet teknik i vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om teknisk utrustning inom vård och omsorg.
  2. Kunskaper om medicintekniska informationsdatasystem.
  3. Kunskaper om elsäkerhet och om gashantering inom verksamhetsområdet.
  4. Förmåga att handha och underhålla teknisk utrustning inom vård och omsorg utifrån säkerhetsföreskrifter.
  5. Förmåga att instruera om teknisk utrustning.

Kurser i ämnet

  • Teknik i vård och omsorg, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Teknik i vård och omsorg TENTEK0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .