Teknik 2

Kurskod: TEKTEK02 Poäng: 100

Kursen teknik 2 omfattar punkterna 2–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .